Alla borde ha ett jobb

Stöd och Matchning är till för dig som behöver intensiv och individuell hjälp med att söka jobb.
För att få använda tjänsten måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen, din handläggare kan besluta att du får delta.
Om du får klartecken att delta väljer du själv leverantör av tjänsten, EnRival är ett av ca 160 privata företag som erbjuder Stöd och Matchning. Det är viktigt att Du väljer en leverantör som passar Dig. Så här arbetar vi:

EnRival är en av Svergies största leverantörer av Stöd och Matchning. Just nu är vi nummer fyra. För ett år sedan var vi nummer nio.

Vi lägger stort fokus på att lära känna Dig och Dina målsättningar. Vad vill Du uppnå? Hur ser Dina förutsättningar ut? Utifrån detta hittar vi sedan tillsammans rätt väg framåt för dig!
Rätt exempelvis samtalsstöd, språkstöd eller arbetsträning.

Efter många år i branschen kan vi se att ett genuint intresse och stort engagemang från våra medarbetare ger våra deltagare de bästa verktygen för att nå en anställning.

Vi tror att det bästa sättet att lyckas är att motivera och agera som ett bollplank snarare än att berätta för dig hur saker och ting ska gå till. Det är du som ska lyckas, och vi är ditt stöd på vägen. Tillsammans skapar vi resultat.

Våra resultat tål att jämföras
Via den här länken kan du läsa om hur våra kontor inom Stöd och Matchning är rankade, och se vilka aktörer som finns i närheten av där du bor. Vi har ca 50 kontor runt om i landet.

Vår Verktygslåda
Vårt fokus är alltid att Du skall komma ut i jobb så snabbt som möjligt. För att nå målet använder vi en kombination av verktygen nedan, vi bestämmer gemensamt vilka åtgärder som passar Dina behov.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer!

Kartlägga Din kompetens och framtid

Samtal för att kartlägga dina färdigheter och förutsättningar för arbete. Syftet är att kunna ta ställning till vilka aktiviteter som ökar möjligheterna på arbetsmarknaden. Alltid individuellt.

Stöd med att hitta och söka jobb

Vi stödjer Dig i att hitta och söka jobb. Vi kommer uppmuntra och utmana Dina val av jobbsökarstrategier baserat på våra kunskaper om och kontakter med arbetsmarknaden. Vi hjälper Dig söka lämpliga arbeten, och att aktivt söka upp lämpliga företag som har dolda jobb. Detta sker såväl individuellt som i grupp.

Skapa ansökningshandlingar

Om Du saknar aktuella ansökningshandlingar hjälper vi Dig skapa en CV/meritförteckning och ett personligt brev utifrån de arbeten som lämpliga för Dig. Detta sker såväl individuellt som i grupp.

Uppföljning av sökta jobb

Vi hjälper Dig följa upp hur väl Du lyckas i Ditt jobbsökande.
Handledaren går igenom hur Du hanterar Ditt arbetssökande och kommer med förslag på hur Du kan öka Dina chanser att få ett jobb.
Ett led i uppföljningen är att stödja Dig i Din aktivitetsrapportering till Arbetsförmedlingen. Oftast individuellt.

Kontakter med arbetsgivare

Vi arbetar aktivt för att du skall komma i kontakt med arbetsgivare
som har anställningsbehov. Några exempel är studiebesök hos
arbetsgivare, att ringa till lämpliga arbetsgivare, och naturligtvis genom våra goda kontakter med arbetsgivare som erbjuder jobb. Detta sker såväl individuellt som i grupp.

Kontakt med arbetsgivare

EnRival samarbetar med arbetsgivare som har lediga jobb.
Vi försöker presentera Dig för lämpliga arbetsgivare som erbjuder anställning eller praktik. Detta sker såväl individuellt som i grupp.

Mentorskap

Mentorskap innebär att vi skapar kontakt mellan Dig och
en person som hjälper Dig få in en fot på arbetsmarknaden. Personen kan
arbeta ideellt eller vara anställd av oss. Mentorskapet innebär ett stöd i Din personliga utveckling, eller kunskaper som är av värde för att få ett arbete. Mentorskap är individuellt.

Arbetsplatsförlagda aktiviteter

Detta innebär praktik hos en arbetsgivare. Vi arbetar tillsammans för att hitta ett lämpligt företag. Praktik leder ofta till en anställning, och är väldigt effektivt för Dig som varit utan arbete länge eller vill byta yrke. Vi stödjer Dig hela vägen fram. Oftast individuellt.

Intervjuträning

Intervjuträning är ibland en viktig del av förberedelserna för att Du skall lyckas i Ditt arbetssökande. Genom att öva intervjusituationer skall Du bli så trygg och förberedd som möjligt inför kommande intervjutillfällen. Detta genomförs såväl individuellt som i grupp.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen hjälper Dig relatera Dina önskemål till arbetsmarknadens krav och möjligheter. Om Du vill ha en viss typ av jobb krävs ibland vidareutbildning, omskolning eller andra studier. Alltid individuellt.

Coachning - Motiverande samtal

Ibland behövs bättre motivation för att Du skall kunna ta Dig ut på arbetsmarknaden. Det kan kännas hopplöst efter 2 år utan jobb och 300 sökta tjänster. Vi hjälper Dig förstå och bearbeta problemen som hindrat Dig från att hitta ett arbete, och visar en väg framåt.

Gruppaktiviteter

Gruppaktiviteter innebär erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring, men har även en social aspekt. Våra övningar skapar samtal kring behov, attityder och intressen. Vi utbyter kontakter och motiverar varandra.
Vi lär känna oss själva och faktorer som påverkat vårt yrkesval.

Studiebesök

Studiebesöken syftar till att Du skall öka Dina chanser att få ett arbete, men även till orientering kring yrkesval och studier. Sker oftast i grupp.

Seminarier

Ibland bjuder vi in föreläsare för att öka kunskapen om jobbsökande,
arbetsmarknaden och/eller hur man kan höja sin motivation.

Dataundervisning

Datorn är idag närmast en förutsättning för att Du skall kunna söka jobb. Om Du saknar tillräcklig kunskap om hur man använder en dator erbjuder vi grundläggande datorundervisning i kombination med att Du skriver Din CV, Ditt personliga brev, eller aktivitetsrapporterar.

Språkundervisning

Om Du har låga kunskaper i svenska eller engelska kan vi erbjuda språkträning. Detta är ett komplement till övriga moment i tjänsten.

Samhällsinformation

Om Du har dåliga kunskaper om hur myndigheter, företag och andra samhällsinstitutioner fungerar kan vi guida eller utbilda
Dig i detta, som ett komplement till övriga moment i tjänsten.

Kortare utbildning

Om en kort utbildning har direkt koppling till lediga tjänster, eller en reguljär utbildning, kan vi i vissa fall erbjuda detta. En förutsättning är att detta markant ökar Dina chanser att få ett visst jobb eller bli antagen till en viss utbildning.

Hälsofrämjande åtgärder

Vi kan ge Dig stöd och hjälp med hälsofrämjande åtgärder som ökar Ditt hälsomedvetande och gör det lättare att hitta ett jobb.

Vill du ha jobb eller utbildning?

Stöd och Matchning är din väg in på arbetsmarknaden. Vill du veta mer om hur vi coachar dig till jobb eller utbildning, välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.

Inga kontaktpersoner hittades, försök igen!

Hej! Vad vill du göra?
Karriärrådgivning Söka jobb Söka personal Hjälp att hitta jobb Kontakta oss